Neden HighScope?

Perry Ön Okul Eğitim Hizmet Çalışması (Perry Preschool Study) ile, HighScope ilk çocukluk dönemi eğitiminde yeni bir öğretme ve öğrenme yaklaşımı ile devrim yaratmıştır. Araştırma temelli ve çocuk odaklı HighScope Müfredatı, başarılı ve pozitif bir sonuç için özenle hazırlanmış bir çalışma kullanır, bu çalışmanın adı “Aktif Katılımcı Öğrenme”dir.

Öğretmenler, ebeveynler ve eğitim araştırmacıları şunu keşfetmiştir: HighScope Ön Okul Müfredatı çocuklara sadece dili kullanmada ve kavramsal öğrenmede yardımcı olmakla kalmaz ayrıca onları bağımsız hareket etme, merak geliştirme, ortak çalışma, istikrar, yaratıcılık ve problem çözme konularında da harekete geçirir -ki bunlar özünde, çocuklara ileriki yaşamlarında başarılı olmalarını garanti eden becerilerdir. İşte bizim HighScope farkı dediğimiz şey budur.

Kaynaklarımız ve Eğitimler

Size, hizmet verdiğiniz çocukların yaşamlarında bu farkı yaratmanız konusunda yardımcı olabiliriz. Yazılı materyaller, video ve online kaynaklar ve çeşitli eğitim fırsatları ile öğretmenlere, donanımlı profesyoneller olarak gelişmeleri konusunda yardımcı oluruz. Bu fırsatlar hem nasıl öğretileceğini - öğretme uygulamalarımız - hem de uygun gelişimsel müfredat içeriğimizi (curriculum content) kapsar. Ayrıca, her çocuğun gelişim sürecini değerlendirmek ya da bir bütün olarak programı değerlendirmek için değerlendirme araçları da (assessment tools) sağlarız.

KARDES
KURUMLARIMIZ