Ne Öğretiyoruz?

Müfredat İçeriği

Geniş Kapsamlı Bir Müfredat

HighScope Ön Okul Eğitimi Müfredatında öğrenme, Ulusal Eğitim Amaçları Paneli (National Education Goals Panel) tarafından belirlenen ve ilk çocukluk komüniteleri tarafından yaygın olarak kabul edilen standartların oluşturduğu okulun kendisini hazırladığı beş boyuttan oluşur.

Bunlar:

  • Öğrenme konusuna yaklaşımlar
  • Sosyal ve duygusal gelişim
  • Fiziksel gelişim ve sağlık
  • Dil, okuma-yazma ve iletişim
  • Matematik
  • Yaratıcı sanatlar
  • Bilim ve teknoloji
  • Sosyal çalışmalar

Ancak HighScope öğrenme sürecini, çocuklardaki bağımsızlık duygusunu, merakı, karar verme yetkisini, işbirliği duygusunu, istikrarı, yaratıcılığı ve problem çözebilme yeteneğini teşvik edici metodları uygulayarak geleneksel akademik konuların ötesine taşır.

Anahtar Gelişimsel Göstergeler(KDIs)

HighScope Ön Okul Eğitimi Müfredatında öğrenme tüm devlet standartlarına uygun 58 anahtar gelişimsel gösterge rehberliği eşliğinde gerçekleşir. Her bir KDIs okulun hazırlığı ile bağlantılıdır ve bunların her biri gözlemlenebilir çocuk davranışını tanımlayan ve bu alanlardaki bilgi ve beceriyi yansıtan birer bildirgedir.

KARDES
KURUMLARIMIZ