Nasıl Değerlendiriyoruz?

Değerlendirme

Ön Okul Eğitimi Programlarında Değerlendirme Neden Önemlidir?

Araştırmalar şunu gösterir; en iyi programlar öğretmenlerin ne kadar iyi öğrettiğini ve çocukların ne kadar öğrendiğini sürekli olarak ölçen programlardır. Böylece işe yarayan sonucu kullanmaya ve işe yaramayanı da iyileştirmeye devam ederler; örneğin daha fazla öğretmen, eğitim programları sağlayıp sağlamama konusunda karar verirler ya da çocukların tecrübelerindeki boşlukları tanımlarlar.

Ön Okul Programı Kalite Değerlendirme (PQA) öğretmenlerin ve ajansların en etkili program uygulamalarını kullanıp kullanmadıklarını değerlendirir. Sınıf içi öğretimin ve programın operasyonları ile ilgili her alan, en güçlü yönleri ve iyileştirme gereken alanları tespit etmek için değerlendirilir. Ön Okul Çocuk Gözlem Kayıtları(COR) çocukların içerikle ilgili her alandaki öğrenme durumlarını değerlendirir. Her gün, öğretmenler çocuk bakım uzmanları, çocukların davranışlarını tarafsız olarak tanımlayan kısa bir yazılı bildiri hazırlarlar. Bu notları çocukların gelişimlerini değerlendirmek için kullanırlar ve sınıfı ve çocuğu bir bütün olarak düşünerek aktiviteleri planlarlar. Buna ek olarak HighScope okumayazma için özel bir araç olan Erken Okuma-Yazma Becerileri Değerlendirme’yi (ELSA) geliştirdi ve geçerli kıldı. Özel içerik alanları ile ilgili diğer ölçümler de ayrıca gelişim aşamasında.

HighScope programlarını değerlendirme ve kuvvetlendirme süreci için iki geniş kapsamlı ön okul eğitimi değerlendirme aracı geliştirmiştir.

Örnek Aktiviteler

Çocuklar, HighScope ön okul programları içinde çok çeşitli düzenli grup tecrübelerinden faydalanırlar. Günün planlanmış olan bu parçaları arasında küçük grup zamanı, büyük grup zamanı ve geçiş zamanları yer alır.

Bu aktiviteler yetişkinlerin kendilerine ait grubun aktivitelerini geliştirirken model olarak kullandıkları planı temsil ederler. Bu örneklerdeki fikirleri kullanırken, bunları grubunuzdaki çocukların ilgi alanlarına, gelişimsel seviyelerine ve çocukların öğrenme ihtiyaçlarına göre adapte edildiğinden emin olmalısınız. ‘İlgili Ürünler’ başlığı altında listelenen materyaller, ekstra küçük - büyük grup aktivite planlarını içeren yayınlardır.

KARDES
KURUMLARIMIZ