Hareket ve Müzik

Tüm Eğitmenler için Etkili, Meşgul Edici ve Beceri Kazandırıcı Stratejiler

Öğretmenler öğrencilerine düşünme, matematik, dil ve okuma-yazma becerileri kazandırmanın yanı sıra temel hareket yetenekleri geliştirmeleri için nasıl yardımcı olurlar? Hangi hareket ve müzik aktiviteleri en cazip ve etkilidir?

Cevaplar Hareket Yolu ile Eğitim’de bulunabilir. Çocuklar yaşamalarının ilk döneminde doğal olarak hareket etmeyi ve şarkı söylemeyi severler. Hareket Yolu ile Eğitim (ETM) programı her yaş grubu için gelişimsel olarak uygun aktiviteleri ve öğretmenlik uygulamalarını içeren bir sistem sağlar. ETM hareket temelli aktif öğrenme sürecinin dört bileşeni yolu ile fiziksel gelişimi destekler:

İnce ve kaba motor becerileri, vücut farkındalığı, müzik ve hareket ile ilgili olan Anahtar Gelişimsel Göstergeler (KDIs)
Hareket merkezi
Öğretme Modeli
Aktif öğrenme stratejileri

Hareket ve müzik, akademik konsepti güçlendirmede temel içeriğin bir parçası olarak kullanılmalarının yanı sıra, sağlıklı fiziksel gelişimi de teşvik eder. Sınıfınızda bu programın stratejilerini kullanarak, siz ayrıca çocuklara sağlıklı bir yaşam şekli oluşturmaları konusunda yardımcı olursunuz.

Hareket Yolu ile Eğitim kursları ve workshopları sınıf öğretmenleri, müzik eğitmenleri, fiziksel gelişim eğitmenleri, dans eğitmenleri, özel eğitim öğretmenleri, ilk çocukluk dönemi eğitmenleri, çocuk bakım uzmanları, evde okul eğitimi veren ebeveynler ve okul ve okul sonrası programları idari çalışanları tarafından kullanılırlar. HighScope’un Hareket ve Müzik Bölümü tarafından yönetilen bu yüksek talep gören eğitim programları her yaştaki öğrenci grubuna uygun, kanıtlanmış etkili bir dizi sınıf stratejileri sunar.

Bütün Çocuklar Aynı Hızda mı Öğrenir?

Hayır, her çocuk farklı bir hızda ve seviyede öğrenir. Yaşamlarımız boyunca, öngörülen sırada beceriler geliştirmemize rağmen, hepimizin doğuştan gelen farklı karakteristik özelliklere sahip olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu özellikler, bir dizi benzersiz günlük tecrübeler ve etkileşimlerle gelişir. Her çocuk benzersiz bir kişiliktir ve öğrenme her kişinin yapısı, becerileri ve fırsatları doğrultusunda gerçekleşir.

Yüksek Kaliteli Bir Ön Okul Ararken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Çok sayıda araştırma çalışmalarına dayanarak, yüksek kaliteli bir ön okulun yedi bileşeni vardır.

Çocuk gelişim müfredatı vardır. Yüksek kaliteli programların içeriğinin en önemlisi çocuk tarafından başlatılan aktif öğrenmenin değerinin en önemli şey olduğunu tanıyan müfredattır. En iyi ilk çocukluk dönemi aktiviteleri, tek bir ‘doğru yol’ ile hareket etme zorunluluğundan ziyade doğal merak üzerine oluşturulur, çocukların mevcut olan ve ortaya çıkan becerilerine uygundur ve keşfetme ve çeşitlilik fırsatı verir.

Öğrenme bir ‘gelişimsel değişim’ sürecidir. Bu hâlihazırda bildiğimiz şeylere yenilerini ekleyerek ve ilişkilendirerek öğrendiğimiz bir süreçtir ve eğer gerekirse daha önceki yolu değiştirmektir. Çocuklar, sadece bir şeyler söylendiğinde öğrenmezler. Öğrenmek için ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin teşviki ile kendi başlarına görmeleri ve yapmaları gerekir. Çocuklar bir sonraki aşamaya geçmeden önce, mevcut bilgileri konusunda kendilerine güvenmeleri gerekir. HighScope yetişkinlerin, çocukların öğrenmelerini desteklediğini ve genişlettiğini belirtirken, yetişkinlerin önce çocukların mevcut bilgilerini geçerli kıldığını ve desteklediğini ve sonra da düşüncelerini bir sonraki seviyeye taşımaları konusunda onları kamçıladığından bahseder.

Sınırlı kayıt limiti: Çalışmalar her bir yetişkine düşen çocuk sayısı ne kadar az olursa yetişkin - çocuk etkileşiminin o kadar iyi olduğunu göstermiştir. İyi bir uzman yetişkinçocuk oranına ek olarak total grup büyüklüğü, Küçük Çocuklar İçin Eğitim Derneği(NAYEC) tarafından tavsiye edilen standartlara bağlı olarak sınırlı tutulur.

İlk çocukluk gelişimi konusunda eğitimli personel: Küçük çocuklar için bakım sağlayan ve eğitim veren yetişkinlerin, çocuk gelişimi ve ilk çocukluk eğitimi konusunda özel eğitim almaya ihtiyaçları vardır. Araştırmalar ayrıca şunu gösterir, öğretmenlerin resmi eğitimleri ne kadar yüksek olursa öğretme pratikleri de gelişimsel olarak daha uygun olur.

Süpervizör desteği ve hizmet içi eğitim: İyi eğitim almış personeli işe almanın yanı sıra, devam eden uygun eğitimleri düzenleyen idari personel de önemlidir. İlk çocukluk dönemindeki yeni bilgileri takip edebilmek ve becerilerini geliştirmek için öğretmenlerin düzenli olarak eğitim almaları şarttır.

Ebeveynlerin ortak olarak katılımı: Ebeveynlerin çocuklarının okul yıllarına yönelik iyi eğitim almaları konusuna dahil olmaları şarttır. Her ne kadar bu tarz dahil olmalarda problemler olsa da (çalışan ebeveynler ve aile içi diğer ihtiyaçlar gibi) yüksek kaliteli programlar bu bariyerleri ortadan kaldırma konusunda yaratıcıdır. Ebeveyn katılımı için çeşitli opsiyonlar sunar.

Çocukların ve ailelerinin eğitilemeyen ihtiyaçları konusunda hassasiyet: Bugünün aileleri çok fazla talep ve stres ile baş etmek zorundadır. Çocuklarının eğitimleri konusundaki endişelerin yanı sıra çoğu aile finansal, sağlık, sosyal ya da yasal sorunlarla karşı karşıya kalırlar. Bununla birlikte yüksek kaliteli programların personeli, mevcut hizmetlerin farkındadır ve ailelere ihtiyaçları olan desteği sağlama konusunda yardımcı olurlar.

Gelişimsel olarak uygun değerlendirme prosedürleri: İlk çocukluk döneminin iki temel hedefi, programın kalitesini ve çocukların gelişimlerini değerlendirmektir. Öğretmenler, çocuklar ve bir bütün olarak sınıf için uygun eğitimsel aktiviteleri planlarken çocuk değerlendirmesini kullanırlar. Değerlendirme sonuçlarının gerçekçi ve faydalı olması için, değerlendirmelerin tarafsız ve gözlemlenebilir davranışlara dayalı olması gerekir. Bunun da ötesinde müfredatın uygulanması unsurlarını ve programın felsefesi ve amaçları ile tutarlılık gösteren çocuk gelişimini kontrol etmeleri gerekir. Küçük çocuğunuz için ön okul seçerken bu unsurların belirtildiğinden emin olacağınız sorular sorun.

Çocuğumun Okuluna Gittiğim Zaman, Sanki Sadece Oyun Oynuyorlarmış Gibi Görünüyor?

Evet! Çocuklar oyun yolu ile öğrenir. Oyun oynarken, kendilerinin serbestçe seçtiği aktivitelerle meşgul olurlar; oyun aracılığı ile kendi kendilerini yönetirler ve motive olurlar. Küçük Çocuklar için Eğitim Derneği’nin (NAYEC) uygun gelişimsel bildirgesi şunu belirtir: Araştırmaların sonuçları gereğince çocuk tarafından rehberlik edilen, öğretmen destekli oyunlar çocuklara birçok yönden faydalıdır. Çocuklar oyun oynarken birçok önemli görevler alırlar, örneğin; yeni edinilen becerileri geliştirme ve uygulama, dili kullanma, sıra bekleme, arkadaş edinme ve durumun şartlarına göre duyguları ve davranışları ayarlama. Bu nedenle oyunun, küçük çocuğun gününün en önemli bölümü olması gerekir. (sayfa 328 Copple & Bredekamp, 2009)

Diğer birçok uzman da oyunun öğrenme ve akademik başarının temeli olduğu konusuna katılır. Örneğin araştırmalar çocukların dil ve okuma-yazma konularındaki gelişimlerinde, kendilerinin başlattığı oyunların önemini gözler önüne serer. (Yetişkinler tarafından belirlenen ve idare edilen oyuna karşıt olarak)

KARDES
KURUMLARIMIZ