Müfredat Genel Bakış

Yetişkin ve Çocuklar-Öğrenme Ortakları

HighScope’un ön okul eğitimi vizyonunda çocuklar, iş yapıcı ve problem çözücü olarak, yetişkinler de çocukların keşiflerini onlarla paylaşan ve öğrenme süreçlerinde onlara kılavuzluk eden partnerler olarak değerlendirilir.

Aktif Öğrenme

Bu yaklaşımı aktif katılımcı öğrenme olarak adlandırırız. Bununla küçük çocuklar dünya ile ilgili bilgilerini oluşturur ya da ‘yapılandırırlar’. İnsanlar, objeler, olaylar ve fikirler ile olan kişisel ve doğrudan tecrübeleri ile dış çevrenin nasıl olduğunu öğrenirler.

Müfredat İçeriği

HighScope Ön Okul Eğitim müfredatı, 8 temel gelişim alanında 58 Anahtar Gelişim Göstergesinden (KDI) oluşur. Anahtar gelişim göstergeleri (KDI) “NE” öğrettiğimizi tanımlar. Bunları “NASIL” hayata geçirdiğimizi de “Sınıf İçin Öğrenme Çevresi”, “Günlük Rutin” ve “Yetişkin-Çocuk Etkileşimi” süreçleriyle açıklarız.

Sınıf ve Günlük Rutin

Öğretmenler dikkatlice planlanmış fiziksel bir çevre ve tutarlılığı olan günlük rutin ile öğrenmenin aşamalarını oluştururlar. Bu yapı içerisinde çocuklar sağlam temelli ve özgüveni olan öğrenicilerdir. Günün temel parçasını HighScope’un, çocuklara günlük olarak plan yapma ve uygulama ve sonrasında da ne olduğunu yansıtma fırsatı veren benzersiz “planla - uygula - değerlendir” süreci oluşturur. Bu süreç çocuğun yönetim fonksiyonlarını güçlendirir, kendilerini idare etme ve organize olma yeteneğidir ve böylece çocuklar yapmak istedikleri şeye odaklanabilir ve oluşacak problemleri kendileri çözebilirler.

İlişkiler: Öğrenmeye Giden Yol

Yetişkin-çocuk etkileşimi HighScope yaklaşımında vurgulanmaktadır. HighScope kaynakları ve eğitimleri öğretmenlere çocuklarla bir öğrenme ortaklığı oluşturmaları için bir stratejik araç kutusu sağlar.

İzleme / Monitoring ve Kaliteyi Koruma

Öğretmenler ve direktörler, HighScope öğrencisinin devam eden değişim sürecini ve programın değerlendirme araçlarını kullanarak, programın etkisini kontrol ederler. Çünkü bu araçlar, günlük olarak sınıfta neler olduğu konusunda bilgi toplar. Bu bilginin değerlendirmesi de zorlayıcı ve zevksiz bir iş olmaktan ziyade doğrudan öğretmenlerin günlük ders planlamalarına katkı sağlar. Bir dizi personel geliştirme fırsatları da öğretmenlere ve idari birim çalışanlarına, tanımlanan ihtiyaçlar konusunda iyileştirme yapabilmeleri için yardımcı olur.

Sonuçlar

HighScope programları sonuçlar elde eder. Müfredatı geçerli kılan araştırma uluslararası da bilinen HighScope Perry Ön Okul Projesi’ni (HighScope Perry Preschool Project), de kapsar, ki bu projenin sonuçları şunu göstermiştir; HighScope Modeli ön okul eğitimi alan çocukları uzun vadede hem okulda hem de yaşamları boyunca başarı için hazırlamaktadır.

KARDES
KURUMLARIMIZ