Sağlık

Uluslararası Çocuk Üniversitesi Acıbadem Sağlık Birimi’nde tüm kayıtlar tamamen elektronik ortamda tutulmakta olup, aşağıdaki sağlık hizmetlerini sunmaktayız

A) Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında; okula yeni başlayan öğrencilerin ve çalışanların kabul muayeneleri, ihtiyaca göre sağlık taramaları, çevre sağlığısanitasyon hizmetleri, okul sağlık gezileri ile gıda ve gıda nevi işlerde çalışanların sağlık kontrollerinin takibi, içme suyu vasfına uygun suyun periyodik analizlerinin yaptırılmasının takibi yapılmaktadır. Ayrıca; Sporcu öğrencilerin lisans muayeneleri yapılarak spor yapmasına engel bir sağlık sorunu olup olmadığı değerlendirilerek sporcu lisansları onaylanmaktadır.

B) Geliştirici Sağlık Hizmetleri kapsamında: sağlık eğitimi olarak tanımladığımız geliştirici sağlık hizmetleri kapsamında; ağız ve diş sağlığı, sağlıklı ve dengeli büyüme ve gelişme, ilkyardım, madde bağımlılığının önlenmesi, ergenlik döneminde cinsel eğitim v.b. konularda sürekli eğitimler verilmekte, bunun yanı sıra sağlıkla ilgili özel günlerde veya ihtiyaca ilişkin belirlenen konularda öğrenci ve çalışanlara eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitim programları konusunda uzman hekimlerimizden destek alınarak yürütülmektedir.

C) Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri: Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri olarak tanımladığımız bu başlık altında öğrencilerin ve çalışanların poliklinik başvuruları değerlendirilerek tedavileri yapılmakta, tetkikler istenmekte, gerektiğinde ise 2. veya 3. basamak sağlık merkezlerine sevk tavsiyesinde bulunulmaktadır.

D) Acil Sağlık Hizmetleri: Okul kazaları ve akut gelişen acil hastalıklarda ihtiyaç duyulduğu takdirde, 112 ACİL Servis veya Acıbadem Mobil Sağlık Ambulans ekibi tarafından müdahalede bulunularak hastaneye sevki yapılmaktadır.

KARDES
KURUMLARIMIZ